Πρόσοψη
Διεύθυνση: Κολωνού 34 104 37 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 5203120-9
Φαξ: 210 5202945
E-mail : prosopsi@aeda.gr

ΑΕΔΑ
Διεύθυνση: Λεωνίδου 16 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 5222742, 210 5201611
Φαξ: 210 5222743
E-mail : aeda@aeda.gr
URL : www.aeda.gr
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Διεύθυνση: Αθηνάς 63, Πλατεία Κοτζιά, Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3722001
Φαξ: 210 5202945
URL : www.cityofathens.gr/